Convenant

Foto-persbericht-e-CF-convenant-def-14-11-2013-klein-1-540x280

Convenantpartners d.d. 14 november 2013, tijdens het ECP Jaarcongres.

In 2013 heeft de Initiatiefgroep e-CF Nederland hard gewerkt aan het vergroten van de bekendheid van e-CF in Nederland en het draagvlak voor e-CF. Als uiting van het draagvlak hebben tijdens het ECP Jaarcongres op 14 november 2013 21 organisaties het e-CF convenant ondertekend waarin zij aangeven e-CF gebruiker te zijn. Dit convenant laat zien dat een breed scala aan partijen, uit verschillende doelgroepen en sectoren achter e-CF staan. Het gebruik van e-CF in Nederland neemt nog steeds toe. Daarom willen wij ook nu nog organisaties de gelegenheid geven het convenant te “ondertekenen”. Alle convenantpartners worden op deze pagina genoemd met hun organisatienaam. Detailinformatie vindt u in een apart te downloaden overzicht van convenantpartners. Heeft uw organisatie e-CF geïmplementeerd en wilt u dit kenbaar maken door convenantpartner te worden? Dan kunt u dit doen middels het invullen van het online formulier.

Ondertekenaar


Organisatie
Naam (incl. initialen en evt titelatuur)
Functie
Jouw e-mail (verplicht)