Brede toepassing competentiebeschrijving voor IT-professionals in Europa

Het European e-competence Framework (e-CF), dat de competenties beschrijft van IT-professionals, zal breed worden toegepast binnen Europese instituties, organisaties en bedrijven. Dat schrijft lector Pascal Ravesteijn van het lectoraat Procesinnovatie en Informatiesystemen van Hogeschool Utrecht in diverse vakbladen, op basis van een eerste deelonderzoek. Dit onderzoek is het eerste resultaat van de samenwerking tussen de HU en EXIN, een onafhankelijk certificeringsinstituut voor professionals in het ICT-domein.

Het Europees Comité voor Standaardisatie heeft in november 2015 het e-CF als Europese standaard aangewezen. In verschillende EU-landen wordt het competentieraamwerk volop gebruikt binnen ministeries en semi-overheidinstellingen. Zo wordt het in Nederland al toegepast door de Rijksoverheid, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de politie en defensie.

e-CF wordt een succes
Ravesteijn (foto) verwacht dat e-CF een succes wordt vanwege diverse factoren. “Zo wordt toepassing alom gestimuleerd door de EU”, zegt hij. “Het raamwerk wordt in Europa geaccepteerd en geïmplementeerd door de overheid, en dat is in veel landen toch de grootste werkgever.” Volgens hem is het hoger onderwijs druk bezig om de curricula van haar IT-opleidingen af te stemmen op het e-CF. “Bij Hogeschool Utrecht (HU) worden de e-CF-competenties al gebruikt bij de opleiding Master of Informatics en momenteel wordt in kaart gebracht hoe die ook bij andere (deeltijd) IT-opleidingen gebruikt kunnen worden.”

Volgens Ravesteijn dekt het e-CF het IT-domein voldoende af om bruikbaar te zijn in de praktijk. “Organisaties kunnen het gebruiken om het functiehuis voor IT-functies in te richten en de kennis en vaardigheden van IT-professionals in kaart te brengen.” Een aantal domeinen op IT-gebied zijn echter nog niet afgedekt. Hij noemt dat ‘geen groot probleem’.

Breed toepassingsgebied
Ravesteijn komt in het artikel met enkele bevindingen, zoals de constatering dat sommige competenties in nogal algemene bewoordingen zijn beschreven, zodat deze van toepassing zijn in diverse contexten. Zo zal bijvoorbeeld de competentie ‘Application Development’ in een administratieve baan een heel andere invulling krijgen dan in een technische functie.

Studenten Business IT & Management van de HU hebben meegewerkt aan dit deelonderzoek. Ze keken of er een match was tussen e-CF en een vergelijkbaar raamwerk, de ACM-taxonomie uit 2012. De competenties in beide raamwerken bleken grotendeels in meer of mindere mate hetzelfde te zijn. Volgens Ravesteijn wordt het European e-competence Framework vooralsnog niet breed toegepast in het mkb, buiten de IT-professionals om. Mede daarom is het volgende deelonderzoek gericht op de beroepspraktijk: hoe kan het e-CF daar het best worden toegepast?