Over e-CF

Sinds 2014 is e- CF versie 3.0 van kracht. Daarvan is geen Nederlandse vertaling beschikbaar. U kunt er dus voor kiezen om aan de slag te gaan met de Engelstalige versie 3.0, (download e-CF 3.0 ENG hier) of met de Nederlandstalige versie 2.0. (download e-CF 2.0 in NL hier).
Er bestaat een aantal verschillen tussen e-CF versie 3.0 en 2.0. Onder meer het aantal competenties: in versie 3.0 zijn 40 competenties beschreven, in versie 2.0 zijn er 36 uitgewerkt. Zo zijn er meerdere verschillen. Voor een inzicht in deze verschillen bekijk dit document. European-e-Competence-Framework-3.0

Waarom e-CF?

Door het standaardiseren van ICT-functies wordt het voor werkgevers makkelijker het juiste personeel aan te trekken. Opleidingsinstituten kunnen hun onderwijs beter afstemmen op de behoeften van de markt. Voor werknemers en zp’ers maakt e-CF het gemakkelijker zich in de markt te zetten. Tevens verbetert e-CF de Europese vergelijkbaarheid van sollicitanten. Het verbeteren van de werking van de ICT-arbeidsmarkt is extra belangrijk omdat Nederland een tekort kent aan goed opgeleide ICT-professionals. Samengevat: het gebruik van het e-CF bevordert transparantie in vraag en aanbod van ICT’ers en hun diensten.
Op initiatief van de Initiatiefgroep e-CF NL, die in 2012 werd ondergebracht bij Digivaardig & Digiveilig, heeft de NEN-normcommissie in 2013 het e-CF versie 2.0 naar de Nederlandse situatie vertaald. Intussen heeft e-CF zich verder ontwikkeld. Het eCompetence Framework (e-CF) versie 3.0 is opgebouwd vanuit vier dimensies:
  • 5 competentiegebieden, afgeleid van de ICT bedrijfsprocessen (Plan, Build, Run, Enable en Manage)
  • 40 ICT-competenties (incl. definities) verdeeld over de competentiegebieden
  • 5 niveaus van professionalisatie (vaardigheidsniveaus)
  • voorbeelden van kennis en vaardigheden bij elke competentie.

ecf_schemaMeer weten over e-CF?

Klik op de links aan de rechterkant, laat u inspireren door anderen (bekijk de good practices in de toolkit) of neem contact op met de Stuurgroep e-CF NL, via tel: 070 4190309.

Links


Officiële EU-website over e-CF

Het eCompetence Framework is in Europees verband ontwikkeld en wordt door verschillende landen vertaald en geimplementeerd. De officiele EU e-CF website geeft meer informatie over e-CF een aanverwante Europese initiatieven.

De inhoud

Momenteel bevindt het e-CF zich in versie 3.0.
Versie 3.0 is vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar
Download e-CF 3.0 (Engels)
Versie 2.0 is o.a. in het Engels en Nederlands beschikbaar (PDF):
Download e-CF v2.0 (Nederlands)
Download e-CF v2.0 (Engels)

Profielen, gebaseerd op e-CF

De CEN ICT Skills Workshop (werkgroep op Europees niveau) heeft een set van 23 profielen voor ICT-professionals uitgewerkt, op basis van de competenties in het e-CF.
Lees deze 23 Job Profiles (Engels).

eSkills Manifesto

Het eSkills Manifesto (Engels) bevat visies en ideeen van topbestuurders uit de Rijksoverheid, het onderwijs, onderzoeksveld en bedrijfsleven. Het behandelt de belangrijkste componenten van de eSkills uitdaging waar Europa voor staat en geeft waardevol advies over wat hieraan gedaan zou moeten worden.

Officiele CEN documentatie

Overzicht downloads
Aanrader: Rapport over e-CF in het MKB (CWA 16461: 2012)

Brochures

1. Meer over e-CF in het kort leest u in de CEN brochure over e-CF.
2. Brochure over het European Qualifications Framework (EQF)
The 36 competences in het eCompetence Framework hebben een directe relatie met het European Qualifications Framework (EQF).
3. Brochure ‘Fostering the ICT Profession in Europe’

e-Competence framework for ICT Users

Naast e-CF voor ICT-pofessionals is nu ook het “e-Competence framework for ICT Users” beschikbaar.
  • CWA 16624-1:2013 e-Competence Framework for ICT Users- Part 1: Framework Content
  • CWA 16624-2:2013 e-Competence Framework for ICT Users- Part 2: User Guidelines
  • CWA 16624-3:2013 e-Competence Framework for ICT Users- Part 3: Development Guidelines
The documents are available on the CEN/WS ICT Skills Download page